Skatte og afgiftsdetaljer

Find svar på detaljer som PAL-afgift og udligningskat i forbindelse med SP-opsparingen


Kan det skattemæssigt betale sig, at hæve pengene nu fremfor at få dem udbetalt senere

I regeringens tilbud ligger der en skatterabat ved udbetalinen nu fremfor senere.


Revisionsfirmaet BDO Scanrevision har beregnet, at det rent skattemæssigt kan betale sig, at hæve nu såfremt man forventer at betale topskat som pensionist, men at det ikke kan betale sig, at hæve nu, hvis opsparingen er over 16.500. I det tilfælde vil udbetalingen over 10 år som pensionist give et større rådighedbeløb.


Det må være forudsat i BDO's beregninger, at udviklingen i værdien af pensionsdepotet svarer til inflationsudviklingen. Såfremt ATP er bedre til at forvalte midlerne end den gennemsnitlige inflation, hælder det derfor også til at vente med udbetalingen.


Derimod sker udbetalingen jo over 10 år i 10 årlige rater, med et mindre beløb. Hvis du selv skal have glæde af det kræver det, at du lever så længe. Ellers går pengene ind i boet til de efterladte.


Revisionsfirmaet BDO Scanrevision har lavet et uddybende notat omkring dette, som du kan læse her.