Aftaletekst


Her er aftaleteksten, som den er formuleret i den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti 1. marts 2009


Udbetaling af midler i SP-ordningen

Den Særlige Pensionsopsparing blev oprettet i 1998 og har siden været anvendt til konjunkturpolitiske formål, herunder i forbindelse med forårspakken i 2004, hvor indbetalingerne blev suspenderet.


I lyset af den nuværende konjunktursituation er parterne enige om at give mulighed for udbetaling af de opsparede midler i SP-ordningen i 2009. Beskatningen af hævede indskud udgør 35 pct. af de første 15.000 kr. og 50 pct. af resten.


Der henstår i SP-ordningen omkring 43 mia. kr. i 2009. Det er ikke muligt præcist at skønne, hvor mange der vil gøre brug af muligheden for at hæve deres SP-opsparing. Hvis ¼ af SP-indeståender hæves, øges de disponible indkomster med cirka 7-8 mia. kr.Af bilag 2 fremgår det endvidere at:


Efter gældende regler udbetales Den Særlige Pensionsopsparing (SP) først ved det 65. år.


SP blev indført ud fra konjunkturhensyn. Der er aktuelt ikke behov for at husholdningernes likviditet bindes i tvungen opsparing.


Det skal derfor være muligt at få sin SP-opsparing udbetalt. Udbetalingen er frivillig, og SP-ordningen opretholdes inden for det gældende regelsæt for dem, der ikke ønsker at hæve opsparingen. Hvis opsparingen ønskes hævet, sker dette samlet – dvs. hele indeståendet efter afgift udbetales.


Beskatningen af hævede indskud udgør 35 pct. af de første 15.000 kr. og 50 pct. af resten. Skatten indeholdes af ATP ved udbetalingen og er endelig. Det er typisk mere lempeligt end under gældende regler.


Medlemmer og nuværende pensionister med SP under løbende udbetaling vil af SP blive orienteret om, at de har mulighed for fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 at få udbetalt deres SP-opsparing. Nogle kontohavere har flyttet deres opsparing til et andet pensionsinstitut. Muligheden for at hæve SP vil også omfatte disse medlemmer.


Den enkelte skal selv bede om at få opsparingen udbetalt. Der vil blive etableret en enkel procedure herfor ved hjælp af blanket, telefon eller internettet.


Efter den 31. december 2009 vil beløb, der ikke er udbetalt, fortsætte i SP-ordningen under det nuværende regelsæt. Det er hensigten, at SP for dem, der ikke vælger at hæve den, fortsat skal være en ordning med lave omkostninger per kontohaver.

Om SP-opsparing.dk
www.sp-opsparing.dk er lanceret for at hjælpe almindelige danskere med deres spørgsmål omkring udbetaling af deres SP-opsparing. Har du forslag, idéer, kommentar eller andet er du velkommen til at skrive til administrator@sp-opsparing.dk