Midlerne


ATP-forvaltet SP-opsparing


ATP, der i forvejen forvalter arbejdsmarkedets tillægspension, er også forvalter af SP-midlerne.


Det vil altså sige, for de midler der ikke er flyttet fra ATP til andre forvaltere.


ATP administrerede pr. 31.12.2008 43,4 mia. kroner i SP-ordningen fordelt på 2.971.000 personer. Øvrige forvaltere administrerede 5,4 mia kroner fordelt på 257.000 personer.


I alt er der altså 48,6 mia. kroner i SP-opsparing fordelt på 3,2 mio personer. Det giver et gennemsnit på 15.055 kroner pr. person.


Det er typisk personer, med større SP-saldi, der har flyttet deres SP-opsparinger, så det gennemsnitlige indestående hos ATP er 14.623 kr, mens det hos eksterne forvalterer er omtrent 20.000 kroner.Forvaltet af andre


Fra 1. januar 2005 blev det muligt at flytte sin SP-opsparing, eller at være med til selv at kunne påvirke sin investering via Folkebørsen hos ATP.


Omkring 257.000 personer har valgt at flytte deres SP-opsparing til andre forvaltere, herunder banker, pensionsselskaber og investeringsbanker. Dog er det sket under de gældende SP-regler omkring udbetaling af midlerne og de har skullet stå på seperate konti/depoter.


Har du valgt at få SP-midlerne forvaltet af andre end ATP har du fortsat mulighed for at få midlerne udbetalt.
Tilvejebringelse af midlerne


ATP

De midler der er placeret hos ATP, kan ifølge Lars Rohde, direktør hos ATP, tilvejebringes nemt, idet de er bundet i forholdsvis likvide investeringsaktiver, der hurtigt kan realiseres. Det er vurderingen, at dette kan ske uden nogen større påvirkning af markedet.


Andre forvaltere (bank, pensionsselskab eller investeringsbank)

Har du flyttet din SP-opsparing til en anden forvalter, kan midlerne være sat i kontantdepot eller i værdipapirer. Er de sat i værdipapirer er du nødt til at sælge disse inden udbetalingen eller forvalteren må gøre dette på dine vegne.


Forvalteren vil formentlig tage et gebyr for at foretage realiseringen og udbetalingen af kontoen.Skat til statskassen


Da beskatningen af midlerne sker ved hævning vil det give en forbedring af statens indtægter for 2009, for den andel der vælger at hæve deres SP-opsparing (idet de så vil blive beskattet i år).


Modsvarende vil det efter 2010 og frem give en lavere skatteindtægt. Disse modsvares ikke fuldt ud, idet de hævninger der sker i 2009 sker til en gunstigere beskatning end det ville være tilfældet ved fremtidig udbetaling, hvorfor staten går glip af en indtægt. Denne skønnes, hvis det forudsættes at 1/4-del hæves, at udgøre 25-30 millioner kroner.Om SP-opsparing.dk
www.sp-opsparing.dk er lanceret for at hjælpe almindelige danskere med deres spørgsmål omkring udbetaling af deres SP-opsparing. Har du forslag, idéer, kommentar eller andet er du velkommen til at skrive til administrator@sp-opsparing.dk