Historien om SP-opsparingen / SP-bidraget


Indført

I 1997 blev SP-bidraget vedtaget af Nyrup-regeringen støttet af Venstre og de Konservative. Pengene kom ind på individuelle konti, hvilket var blevet presset igennem af de radikale, der var nervøs for at det hele endte i en stor pulje, uden at den enkelte kunne være sikker på at få sine penge igen.


I forbindelse med pinsepakken i 1998 blev dette imidlertid ændret, idet Nyrup-regeringen presset af Enhedslisten og SF måtte opgive de individuelle konti.


Således blev de 4 første års indbetalinger fra 1998 til 2001 omfordelt, således at der blev sat det samme beløb ind på de enkelte SP-konti.


Dette blev ofte kritiseret af Venstre og de Konservative, da SP-ordningen dermed havde karakter af at være en ekstra skat.Spar tusindvis af kroner på din a-kasse!

Ændret i 2002

Efter at Fogh-regeringen kom til, blev SP-ordningen fra 2002 ændret, således at der fortsat var tvungen opsparing, men nu kom midlerne direkte ind på den enkeltes SP-opsparing.


Suspenderet i 2004

Som et led i Forårspakken i 2004 blev indbetalingerne til SP-ordningen suspenderet. Der har løbende været tale om at genindføre disse, senest for 2009, men så kom Finanskrisen og dæmpede økonomien, hvilket gjorde det unødvendigt at bruge SP-ordningen som en dæmper på økonomien.


Kan udbetales i 2009
Tværtimod bliver SP-ordningen nu brugt til det modsatte formål.


Regeringen indgik d. 1. marts en politisk aftale med Dansk Folkeparti om en skattereform kaldet Forårspakken 2.0.


Som et led i denne aftale, er det besluttet, at danskere, der har penge stående på sin SP-opsparing kan få dem udbetalt i 2009 fra tidligst 1. juni. Dette er gjort muligt at konkjunkturmæssige årsager.Om SP-opsparing.dk
www.sp-opsparing.dk er lanceret for at hjælpe almindelige danskere med deres spørgsmål omkring udbetaling af deres SP-opsparing. Har du forslag, idéer, kommentar eller andet er du velkommen til at skrive til administrator@sp-opsparing.dk